Skip to product information
1 of 1

DHDIndia

चिंतेवर मात करणे - Overcoming Worry [Marathi]

चिंतेवर मात करणे - Overcoming Worry [Marathi]

Regular price Rs. 0.00
Regular price Sale price Rs. 0.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

चिंता एक अशी गोष्ट आहे जी आपण सर्वच  काही प्रमाणात अनुभवतो. आव्हान हे आहे की आम्ही चिंतेला कशा प्रकारे हाताळतो. आम्ही आमच्या भयाने दडपून जातो की देवावरच्या विश्वासाकडे वळतो ? "चिंतेवर मात करणे" हे पुस्तक जोएनी योडरच्या भीती व चिंता ह्याचे तीव्र संघर्ष चित्रित करते आणि स्वतःवर विसंबून न राहता देवावर विसंबून राहिल्याने कशाप्रकारे अंधकारातून ती बाहेर येऊ शकली हे तिला समजले. आपल्या चिंतांना बळी न पडता त्यांना आपल्या फायद्याकरिता कशाप्रकारे कार्यरत करू शकतो ह्याविषयी लेखक डेविड इग्नेर पवित्र शास्त्र व व्यावहारिक दृष्ट्या ऊहापोह करतात. आपण चिंता व त्याच्या गुंतागुंतीपासून मुक्त नाही आहोत पण, अज्ञात असणाऱ्या गोष्टींसाठी आपण सक्रियपणे देवावर विश्वास ठेऊ शकतो व त्याच्या शांतीच्या सौंदर्याचा अनुभव घेऊ शकतो.  

View full details